مهندسی عمران

معرفی 130 ترکیب بار به برنامه Etabs مطابق با مبحث دهم مقررات ملی ساختمان
نویسنده : محسن - ا - گ - ساعت ٢:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ اردیبهشت ،۱۳٩۱
 

با سلام

همانطور که می دانید یکی دیگر از کارهای اولیه شروع آنالیز و طراحی صحیح وارد نمودن ترکیبات مختلف بارگذاری است که در اینجا کاملترین آنها را خدمتتان ارائه می نمایم:

(براساس آیین نامه UBC-ASD97)

1) DL
2) DL+LL
3~4) 0.75(DL+LL± EXN)
5~6) 0.75(DL+LL± EXP)
7~8) 0.75(DL+LL± EYP)
9~10) 0.75(DL+LL± EYN)
11~12) 0.75(DL± EXN)
13~14) 0.75(DL± EXP)
15~16) 0.75(DL± EYP)
17~18) 0.75(DL± EYN)
19~22) 0.75(DL+LL± EXN±0.3EY)
23~26) 0.75(DL+LL± EXP±0.3EY)
27~30) 0.75(DL+LL± EYP±0.3EX)
31~34) 0.75(DL+LL± EYN±0.3EX)
35~38) 0.75(DL± EXN±0.3EY)
39~42) 0.75(DL± EXP±0.3EY)
43~46) 0.75(DL± EYP±0.3EX)
47~50) 0.75(DL± EYN±0.3EX)
51~58) 0.75(DL+LL± EXP±0.3EY±0.3EZ)
59~66) 0.75(DL+LL± EXN±0.3EY±0.3EZ)
67~74) 0.75(DL+LL± EYP±0.3EX±0.3EZ)
75~82) 0.75(DL+LL± EYN±0.3EX±0.3EZ)
83~86) 0.75(DL+LL+ EZ±0.3EX±0.3EY)
87~90) 0.75(- EZ±0.3EX±0.3EY)
91~98) 0.75(DL± EXP±0.3EY±0.3EZ)
99~106) 0.75(DL± EXN±0.3EY±0.3EZ)
107~114) 0.75(DL± EYP±0.3EX±0.3EZ)
115~122) 0.75(DL± EYN±0.3EX±0.3EZ)
123~126) 0.75(DL+ EZ±0.3EX±0.3EY)
127~130) 0.75(- EZ±0.3EX±0.3EY)
قابل ذکر است که در صورت استفاده از آیین نامه AISC-ASD89 کلیه ضرایب 0.75 در ترکیب
بارهای فوق حذف خواهد شد.